dark forest

airsoft dark forest

Dark Forest is een terrein in Ulicoten. Dit terrein is ruim 9 hectare groot en bied heel veel mogelijkheden! Het terrein is voor echt iedere speler geschikt!

Op dit geweldige speelveld zijn diverse obstakels zoals forten, uitkijktorens terug te vinden. Tevens zijn er diverse loopgraven in het speelveld aangebracht met her en der bunkers

Deze locatie is bestemd voor 10 tot 150 personen

bekijk onze trailer

volg ons en blijf op de hoogte!

contact

Vul voor meer informatie het contactformulier in,
of bel ons op:

06 1818 9556

faq

Hoe moet ik mij als buitenlandse introducé aanmelden?

Je kunt jezelf als buitenlandse introducé aanmelden via de website. Ga naar het gewenste evenement en druk op de knop “REQUEST EXEMPTION”. Hier kun je dan je gegevens invullen waarna je via email de uitnodiging krijgt. Zorg dat je deze uitnodiging tijdens je bezoek aan Nederland bij je hebt.
Deze uitnodiging is anders dan de Nederlandse introducé verklaring en biedt de buitenlandse speler de mogelijkheid om al vanaf de tweede dag voor, tot en met de tweede dag na een evenement in Nederland te zijn. Hierdoor is het verblijf flexibeler geregeld dan volgens de normale introducé regeling.

Mag ik zomaar airsoften?

Om te airsoften moet je aan diverse critiria’s voldoen:

De aanvrager wenst lid te worden van de Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging en verklaart akkoord te gaan met de voorwaarden welke aan dit lidmaatschap zijn verbonden:

  • De aanvrager verklaart de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.
  • De aanvrager verklaart geen lid te zijn geweest, te zijn of te zullen worden van enige organisatie die haar doelstellingen tracht te verwezenlijken langs wegen en/of met gebruikmaking van middelen welke in strijd zijn met de Nederlandse Wet gedurende zijn/haar lidmaatschap van de Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging.
  • De aanvrager verklaart tevens niet veroordeeld te zijn wegens enig delict, in het bijzonder enig geweldsmisdrijf, dat te zijner tijd een beletsel kan vormen voor de verkrijging van een Verklaring Omtrent Gedrag.
  • De aanvrager overlegd een Verklaring Omtrent Gedrag die niet ouder is dan 2 maanden waarbinnen de aanvraag tot lidmaatschap wordt verstuurd.
  • De Verklaring Omtrent Gedrag moet iedere 3 jaar worden vernieuwd en worden overlegd aan de NABV.
  • De aanvrager verklaart geen lichamelijke en/of geestelijke beperkingen te hebben die verhinderen dat hij/zij op een veilige wijze de airsoftsport kan beoefenen of waardoor de veiligheid van mede airsoftsport beoefenaars in gevaar gebracht kan worden.
  • De aanvrager gaat akkoord met het naleven van de reglementen opgesteld door de NABV.
  • De aanvrager conformeert zich te allen tijde aan de geldende Nederlandse wetgeving.
  • De aanvrager heeft kennis genomen van het huishoudelijk reglement en de statuten der NABV. Deze zijn te vinden op de downloadpagina van de website.

Voor slechts 78 euro per jaar kunt u al lid zijn van de NABV!

Wat moet ik doen met kapotte delen van airsoftapparaten?

Je kunt de externe delen die het uiterlijk van het apparaat bepalen, zoals buitenloop en body in stukken zagen of met een hamer in stukken slaan voordat je deze als oud metaal inlevert. Hierdoor worden ze onherkenbaar en zijn niet meer voor afdreiging te gebruiken.
Daarnaast kun je kapotte airsoftapparaten eventueel ook bij de politie inleveren. Maak hiervoor echter vooraf wel een afspraak!